Laatste nieuws

Foto’s

E-tres-ganador-nan kampioenschappen Bonaire Westrijdbeeld jeugd/senior dubbeltoernooi Winnaars dubbelkampioenschappen Erik van Veenendaal ontvang plakette voor verdiensten Winnaars MCB U21 torneo Dubbelkampioenen Shaquille Hazel Tim-van Veenendaal Deelnemers en winnaars jeugdtoernooi dubbel Medaille winnaars Dutch Caribbean Jeugdselectie Bonaire en coaches Trainingsdagen Jochem de Hoop BTTB kampioen Erik van Veenendaal finalewedstrijd Torneo di Extra
MCB Bank Bonaire
Improve IT Services
BSC Pool and Spa
BSC Painting
NAPA Known How
Krioyo Paint
Admin Kantoor Brandaris
Akkermans Auto Supplies BV
Rocargo
Gosa Fria
FWDN
IT Connection

Historie

Oprichting
De Bonairiaanse Tafeltennis Bond (BTTB) werd op 1 september 1968 opgericht en heeft rechtspersoonlijkheid gekregen bij landsbesluit van 4 october 1991 nr 61 (no.7114/JAZ).

Periode van bloei
Gedurende de eerste jaren van haar bestaan kon de BTTB steunen op een zeer goede organisatie-structuur wat ook tot uiting kwam in het enthousiasme onder de leden en de vele activiteiten op het gebied van tafeltennissport. Er werd herhaaldelijk met een Bonairiaanse selectie deelgenomen aan regionale kampioenschappen,

Zo werd in 1976 deelgenomen aan de Caraibische kampioenschappen in Havana, Cuba met een delegatie bestaande uit Patricio Thomas, voorzitter/delegatieleider met spelers: Leo Domacasse, Alfred Nicolaas en Nico Thomas. Ook is de daaropvolgende jaren deelgenomen aan de 24e Caraibische kampioenschappen in San Cristobal, Venezuela in 1981 en aan de kampioenschappen in Santo Domingo. De delegatie naar San Cristobal bestond uit: Francisco Clarinda, voorzitter/delegatieleider; spelers: Leo Domacasse, Alfred Beukenboom, Silvio Hart en jeugspeler Lugo. De delegatie naar Santo Domingo  bestond uit Francisco Clarinda, voorzitter delegatieleider; spelers: Leo Domacasse, Salomon Janga en Percy Marchena.

Periode van terugval
Daarna kende de BTTB een periode van ups en downs (1980 tot 1990) die niet ten goede van de sport kwam.

Periode van Reorganisatie en opgang
Na een lange periode van inactiviteit werd op initiatief van o.a. de heer Francisco M. Clarinda pogingen ondernomen om de tafeltennissport nieuw  leven in te blazen. Met de assistentie van enkele vrijwilligers werden activiteiten ontplooid om de interesse voor deze sport onder de jeugd te gaan kweken. Een  promotie-campagne werd gehouden op de basisscholen  (1991/1992) met als gevolg zo’n grote reactie die alle verwachtingen had overtroffen waardoor spoedig de BTTB te kampen had met een gebrek aan ruimte en materiaal. Om de grote stroom van nieuwe leden (allen beneden 16 jaar) te kunnen opvangen kreeg men eerst de beschikking over twee leegstaande leslokalen op de voormalige Dominicusschool. Wat oud materiaal (tafels en netten) werd opgeknapr om toch op een redelijk peil de sport te kunnen beoefenen . De Stichting Jeugdwerk Prinses Beatrix werd bereid gevonden om het jeugdhuis Jong Bonaire ter beschikking te stellen op bepaalde dagen ten behoeve van de beoefening van de tafeltennissport. Dit bracht voorlopig wat soelaas in de behoefte aan ruimte. Later werd  de medewerking gezocht en verkregen van de Buurtcentra.

Door de grote interesse onder de jeugd voor de tafeltennissport en verder gelet op de multifunctionele karakter van alle beschikbare ruimten, werd reeds toen de noodzaak gevoeld voor een eigen tafeltenniscentrum  en heeft BTTB zich dan ook voorgenomen om de realisatie van dit centrum als prioriteit te stellen. Ter illustratie van de werkzaamheden die in het kader van de herstructurering werden uitgevoerd wordt verwezen naar het overzicht van de activiteiten over het jaar 1991/1992.

Financiële steun & Sponsors
Alhoewel geen geldelijke bijdrage werd ontvangen van de verschillende donoren, werd toen veel medewerking verkregen in de vorm van zaalgebruik, kantoorgebruik voor vergaderingen, drukwerk en ijs voor koel drinkwater voor de leden tijdens trainingen en wedstrijden en prijzen voor winnaars van toernooien. Zonder de anderen te kort te doen dient met name te worden genoemd de Federatie Antilliaanse Jeugdwerk (FAJ) Bonaire, Stichting Jeugdwerk Prinses Beatrix en de eilandelijke overheid.

Verder heeft de BTTB een contributie ingevoerd voor de leden . Om geen drempel te creëren is deze contributie erg laag gehouden. Naf.12.00 per jaar voor de leden jonger dan 17 jaar en de senioren beginnende boven 16 jaar betaalden Naf.25.00 per jaar.

Bestuur
Enkele namen van voorzitters voor 1984 zijn Patricio Thomas, Antonio Nicolaas, Rolando Pourier, Hubert de Palm.

In 1984 bestond het bestuur uit: Lillian Domacasse(voorzitter), Enid semeleer (secretaris), Bertica Emerenciana (penningmeester), Francisco Clarinda en Errol Martha.

In 1991 bestond het Bestuur uit Francisco Clarinda (voorzitter, sedert 1986 tot mei 1994). Shirley Winklaar (secretaris in nov. 1991 overgenomen van Saartje Willem (1990 tot maart 1991) ), Elsio Cecilia (penningmeester), Lillian Domacasse, German Rondon, Francis Winklaar en Hose Nicolaas: medewerker

Gedurende een Algemene Ledenvergadering in februari 1993 werd een nieuw bestuur gekozen dat bestond uit Francisco Clarinda (voorzitter; per 1 juni 1994 afgetreden wegens gezondheidsredenen), Leo Domacasse (vice voorzitter), mw Lupe Pourier (secretaries), Ben Scholten (penningmeester), Lillian Domacasse (activiteiten en toernooien), Francis Winklaar (kommissaris van materiaal) en Roland Laurens. Gedurende deze vergadering werd het Huishoudelijk Reglement  goedgekeurd en een kaskommissie ingesteld bestaande uit Nolly Sanchez en Freddy Cicilia.

Na aftreden van de heer Francisco Clarinda in 1994  bestond het Bestuur uit Voorzitter: Lillian Domacasse, Secretaris: Enid Semeleer en Penningmeester: Bertica Emerenciana-Frans.

Jaarprogrammas, Toernooien en Activiteiten

Activiteiten 1991

- Deelname met jeugdselectie aan Kopa Luis Brion op Curacao;
- 2 jeugdspelers uitgezonden naar Curacao om deel te nemen aan een internationale training
- Deelname door 3 bestuursleden aan een internationale scheidsrechter cursus georganiseerd door CTTB op Curaçao;
- Deelname aan toernooien in Aruba met een jeugdselectie in het kader van 50 jarig bestaan van Arubaanse Sport Unie (ASU);

Kort verslag van de deelname aan toernooi in Aruba met jeugdselectie van 25 t/m 27 okt 1991
Deze deelname was in het kader van 50 jarig bestaan van Arubaanse Sport Unie (ASU). De BTTB delegatie bestond uit: Leo Domacasse delegatieleider/coach; spelers: Malcolm Wilson, Angelo Montero, Gino Beeldsnijder en Jovannie Hart; De eerste wedstrijd werd verloren tegen Aruba 1 met 3 – 1; De tweede wedstrijd werd gewonnen van Curacao met 3 – 1; Malcolm Wilson won al zijn wedstrijden; Verder heeft Bonaire van Aruba 2 gewonnen met 3 – 0 en verloor van Colombia met 3 – 0. Bonaire verloor ook van Puerto Rico met 3 -2 terwijl Malcolm Wilson weer zijn 2 wedstrijden heeft gewonnen. In de single wedstrijden won Malcolm zijn 3 eerste wedstrijden om daarna te worden geëlimineerd. Angelo, Gino en Jovannie wonnen hun eerste wedstrijden maar werden daarna geëlimineerd.

Vermeldenswaardig is het feit dat Bonaire 2 wedstrijden heeft gewonnen namelijk tegen Curacao en Aruba 2, met voortreffelijk spel van vooral Malcolm Wilson. Bonaire eindigde op de vierde plaats na Puerto Rico, Aruba 1en Colombia , maar vóór Curacao en Aruba 2. Het was een grote prestatie voor Bonaire want het was de eerste keer in de geschiedenis dat Bonaire van Curacao had gewonnen.

Activiteiten 1992

- 29 maart 1992 Jeugdtoernooi; sponsor Flamingo TV
- Koninginnedag Jeugd Toernooi op 30 April;�
- 17 mei Torneo Pasa Pret voor senioren;
- Jeugdtoernooi op 30 mei;
- Bonairiaanse Kampioenschappen op 28 juni; sponsor MCB
- Deelname aan toernooi op Aruba 3,4,5 juli;
- Jeugdtoernooi op 26 juli;
- Kopa Prensa di Boneiru op 30 augustus 1992
- “BTTB cup” alle categorieën op 1 september;
- Toernooi Kopa Dia di Boneiru op 6 sept 1992; sponsor Bonairiaanse Wegenbouw; alle categorieën
-  Jeugdtoernooi op 25 oktober;
- Jeugdtoernooi op 29 november;
- Sint Nicolaas Jeugdtoernooi op 6 december;

1993: Toernooi ter viering 25 jarig jubileum van BTTB
In September 1993 is door BTTB een interinsulair jeugdtoernooi georganiseerd georganiseerd ter viering van 25 jarig jubileum van de BTTB; Dit toernooi werd gehouden in het sportcomplex (oud Cambes-gebouw, thans gebouw van Super Store) aan de Kaya Amsterdam; tijdens het toernooi is  een plakaat  uitgereikt aan oud voorzitters: Francisco Clarinda, Patricio Thomas, Rolando Pourier, en Hoofdsponsor was Cambes NV.

Deskundigheidsbevordering
Ook op dit gebied zijn er in deze periode diverse activiteiten ontplooid.

- Met het bestuur van de CTTB is vergaderd om van gedachten te wisselen over hun ervaringen en eventuele assistentie aan de BTTB voor de ontwikkeling van tafeltennis op Bonaire;
- Een BTTB-delegatie heeft deelgenomen aan een op Curacao gehouden internationale seminair voor tafeltennisscheidrechters;
- In samenwerking met de CTTB is de internationale trainer Anto Stefko voor 2 dagen aangetrokken om trainingen voor onze jeugd te verzorgen.
- 2 beste jeugdspelers in de categorie t/m 16 jaar hebben voor 10 dagen op Curacao deelgenomen aan een trainingskamp die onder leiding van een Nederlandse trainer stond.
- bondstrainer van Nederland Jan Vlieg werd met de medewerking van Curacao Tafeltennis Bond voor één week naar Bonaire gehaald om trainingen te geven;

Faciliteiten /afspraken/overeenkomsten

- Op 9 juni 1984 werd de Netherlands Antilles Table Tennis Federation (NATTF) geactiveerd in een vergadering te Bonaire met deelname van het voltallige bestuur van CTTB en BTTB; Tijdens deze vergadering werden de Statuten van de NATTF goedgekeurd;
- In sept 1990 heeft de BTTB het bestuurscollege benaderd om in aanmerking te komen voor een stuk terrein om een eigen tafeltennisgebouw op te zetten;
- In 1992 is met Stichting Beatrix Jeugdwerk, exploitant van Jong Bonaire, overeengekomen om Jong Bonaire beschikbaar te stellen aan BTTB: door JB gestelde voorwaarden waren dat BTTB enkele onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw moest uitvoeren; BTTB kreeg de beschikking over de zaal voor trainingen op maandagen, woensdagen en vrijdagen van 16:00 tot 22:00; de zaal was ook beschikbaar op zaterdagen en zondagen voor BTTB;
- Het Bestuurscollege ging accoord om F. Clarinda halve dagen te laten werken als ambtenaar om zich in de op middagen in te zetten voor de jeugdtafeltennistraining; dit met toekenning van een vergoeding door BC van f.350 per maand;
- Contacten gelegd met NTTB in sept 1992 met verzoek een trainer beschikbaar te stellen; het idee was om een trainer op Bonaire te stationeren met een dienstverband of stage bij een lokaal bedrijf;
- Op maandag 11 januari 1993 is een samenwerking aangegaan met Indebon om een sportleider beschikbaar te stellen (Nechi Wijman) die met jeugdtrainingen werd belast op maandag en woensdag van 3 tot 5;

Ontwikkeling na 2010
Indien men de geschiedenis van de tafeltennissport bestudeert, dan kan worden geconcludeerd dat in de jaren 90 een reorganisatie van deze sport heeft plaatsgevonden die veel gelijkenis heeft met de reorganisatie die na 2010 is doorgevoerd. Er was een tijd van bloei gevolgd door een periode van inactiviteit en wederom een tijdperk van reorganisatie met veel activiteiten gedurende welke periode een zeer positieve ontwikkeling had plaatsgevonden. Eenzelfde ontwikkeling heeft zich na 2010 voltrokken in deze sport. Na lange periode van inactiviteit is weer door een groep vrijwilligers de zaak opgepakt en de sport op poten gezet en is de tafeltennissport op Bonaire weer bloeiende.

Hoofdpunten van deze reorganisatie zijn:  

- Na een werving van leden is het ledenaantal sterk gegroeid tot ruim 100 actieve spelers gelijkmatig verdeeld over senioren en jeugd.
- Met grote regelmaat worden toernooien georganiseerd voor zowel senioren als jeugd;
- Internationale aansluiting is gezocht en verkregen van de Caribean Regional Table Tennis Federation (CRTTF),  International Table Tennis Federation (ITTF) en de Latin American Table Tennis Union (LATTU).
- Algemene Ledenvergadering is gehouden en een definitief bestuur is gekozen;
- Er is een duidelijk beleid uitgestippeld dat stoelt op de volgende speerpunten: